ข่าวทั่วไป » เข้าพบ คหบดี ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรา​ย​ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

เข้าพบ คหบดี ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรา​ย​ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

13 ตุลาคม 2021
79   0

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เข้าพบ คหบดี ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย นายกสมาคมแม่ดีเด่นประจำจังหวัดเชียงราย และ ประธานมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย