ข่าวสังคม » ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.๓๗ ประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศิลปาชีพ ในพื้นที่ จว.ช.ร.

ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.๓๗ ประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศิลปาชีพ ในพื้นที่ จว.ช.ร.

13 ตุลาคม 2021
60   0


เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๔ เวลา​ ๑๐.๐๐ น.​ พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.๓๗/ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.๓๗ มอบหมายให้ พ.อ. ไพโรจน์ ยะวิญชาญ รอง เสธ.มทบ.๓๗ (๑) เป็นประธานในพิธีการมอบเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศิลปาชีพ (ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา) ในพื้นที่ อ.เชียงของ จว.ช.ร. จำนวน ๘๘ ราย รวมเป็นเงิน ๓๔๑,๔๒๐ บาท ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเมืองกาญจน์ หมู่ที่ ๒ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จว.ช.ร.

ทั้งนี้ การดำเนินการพิธีดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด