ข่าวทั่วไป » เชียงรายจับมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด เตรียมจัดกิจกรรมมากมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการค้าชายแดนภาคเหนือ

เชียงรายจับมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ 17 จังหวัด เตรียมจัดกิจกรรมมากมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการค้าชายแดนภาคเหนือ

12 ตุลาคม 2021
76   0

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการของไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-จีน (Thailand Northen Trade Fair 2021) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคเหนือ (SEZ) โครงการส่งเสรและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายร่วมแถลงข่าว พร้อมทั้งพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด และคณะเซลล์แมนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมรับชมผ่านระบบ Zoom meeting

สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ คือการจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการของไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-จีน (Thailand Northern Border Trade Fair 2021) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเป็นระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย ซึ่งจัดให้ผู้ประกอบการจัดจำหน่ายสินค้าครั้งละ 50 บูท เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 และจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการจัดประชุม Border & Coss Boder Trade Forum เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนในระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 และถ่ายทอดสดผ่านระบบ Live Streaming โดยกำหนดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เช่นเดียวกัน ณ โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย

นายภาสเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีระยะทางใกล้ประเทศจีนที่สุด เพียงระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร จากชายแดนเชียงของถึงชายแดนสิบสองปันนา ผ่านแขวงบ่อแก้ว และแขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) เป็นประตูการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ที่สำคัญ จึงถือว่าสะพานแห่งนี้เป็นเสมือน “ประตูสู่อนาคต” หรือ Gate to the Future ที่เป็นอนาคตร่วมของประชาชนและเมืองต่างๆ ที่เรียงรายตามเส้นทางนี้อย่างแท้จริง”

ทั้งนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลซึ่งให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศและภาคเหนือ ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือยังมีความตกลงตามกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคต่างๆ อาทิ GMS, BIMSTEC, AEC, NSEC, CVEC, LIMEC ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าอย่างยั่งยืน สำหรับจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทย ถือเป็นพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง