ข่าวสังคม » ชี้แจงกรณี ทวียนต์ สาขาแม่กรณ์ ตรวจพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19

ชี้แจงกรณี ทวียนต์ สาขาแม่กรณ์ ตรวจพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19

11 ตุลาคม 2021
140   0

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดเชียงราย โดย “ทวียนต์ สาขาแม่กรณ์” ได้รับแจ้งพนักงานฝ่ายออฟฟิต ชั้น 3 ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19  และขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ ทาง “ทวียนต์ สาขาแม่กรณ์” ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคนตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาณสุขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

–  ทวียนต์สาขาแม่กรณ์ ได้ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในทุกพื้นที่ ทุกจุด เพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว

–  ให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อดังกล่าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที โดยทุกคนมีผลเป็นลบ และทุกคนทำการกักตัว และสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วันโดยบริษัทฯ ได้มีการติดตามรายงานสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิด

–  บริษัทฯ ได้ปรับการทำงานให้พนักงานฝ่ายออฟฟิต ชั้น 3 ทั้งหมด ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เป็นเวลา 14 วัน

และให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดในวงกว้าง

ทั้งนี้ สำหรับพนักงานที่ได้รับแจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 นั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ฝ่ายออฟฟิต ชั้น 3 ของ “ทวียนต์สาขาแม่กรณ์” เท่านั้น ไม่พบในสาขาอื่นๆ และพนักงานฝ่ายออฟฟิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับพนักงานฝ่ายขายภายในโชว์รูมแต่อย่างใด

ทาง ทวียนต์ จึงขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจในความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการได้ทุกสาขา บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดในทุกส่วน ทุกฝ่าย และทุกสาขา

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและปลอดภัย