ข่าวทั่วไป » 🎉เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คุณภาสกร บุญญลักษม์

🎉เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คุณภาสกร บุญญลักษม์

11 ตุลาคม 2021
106   0

วันที่ 11 ตุลาคม นำตัวแทนของ คณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย

ประกอบด้วย
คุณสมพล สวรรค์พรม
คุณอังคณา จิระดา
คุณภูดิส กิตติสถาพร
คุณบุญส่ง ชัยเลิศ
และผู้แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย คุณสุธรรม เกื้อบุญส่ง

ร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงราย