ข่าวหน้าหนึ่ง » 🎉เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คุณภาสกร บุญญลักษม์

🎉เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คุณภาสกร บุญญลักษม์

11 ตุลาคม 2021
728   0

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คุณภาสกร บุญญลักษม์ วันที่ 11 ตุลาคม นำตัวแทนของ คณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ประกอบด้วย คุณสมพล สวรรค์พรม คุณอังคณา จิระดา คุณภูดิส กิตติสถาพร คุณบุญส่ง ชัยเลิศ และผู้แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย คุณสุธรรม เกื้อบุญส่ง ร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงราย