ข่าวสังคม » แจกถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ขนม แก่นักเรียน

แจกถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ขนม แก่นักเรียน

7 ตุลาคม 2021
71   0

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ร.ร.บ้านดู่  และ ร.ร.บ้านโป่งพระ พระมหาธีรวัฒน์ จรณธัมโม เจ้าคณะตำบลบ้านดู่ เขต 2 พร้อมด้วย นายพัฒนพงษ์ โพธิเกตุ นายกเทศบาลตำบลบ้านดู่  และ ผู้บริหาร ทต.บ้านดู่ นายวิโรจน์ ปันแก้ว พัฒนากร ทต.บ้านดู่นายอินสม รินฟอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ไปแจกถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ขนม แก่นักเรียน ร.ร.บ้านดู่ 10 คน และ ร.ร.บ้านโป่งพระบาท 6  ในครั้งนี้