ข่าวหน้าหนึ่ง » 💥สื่อมวลชนเชียงรายให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่

💥สื่อมวลชนเชียงรายให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่

6 ตุลาคม 2021
729   0


🌈 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พบปะสื่อมวลชนฯ เพื่อความร่วมมือขับเคลื่อนเชียงรายไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมี นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย นำสื่อมวลชนจังหวัดเชียงรายทุกแขนงเข้าให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

โดยมี
▶️ นายภาณุมาศ ปัญญามงคล ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
▶️ นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย นำทีม กรรมการสมาคมสื่อมวลชน และสมาชิก
▶️ พ.อ.ธวัช ม่วงโพธิ์ นำทีมหัวหน้าสถานีวิทยุจังหวัดเชียงรายทุกสถานี
▶️ นายหัสดินทร์ธร สองสมุทร นำทีมบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
▶️ นางธนัยนันท์ พัฒน์จิรวัตร นำทีม นักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย
▶️ นางสาวพรรณทิพย์ วงค์เทพ นำทีมสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดเชียงรายเขต 34
▶️ โดยมี ชมรมสื่อออนไลน์จังหวัดเชียงราย และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วม แสดงความยินดี จำนวน 101 คน
📍ณ ห้องจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย


▶️ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ย้ำนโยบายเร่งด่วน 4 เรื่อง คือ
📍 การป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะต้องบริหารจัดการให้สมดุลกันระหว่างการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง กับการดำเนินชีวิตและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาวเชียงราย


📍 การแก้ไขปัญหาภัยหนาวที่กำลังจะมาถึง จะต้องบริหารจัดการการกระจายความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้ทั่วถึง
📍 การแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน โดยให้ความสำคัญกับการลดจำนวนครั้งและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ และ
📍 การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่


▶️ นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า รู้สึกอบอุ่นใจที่ได้กลับมาทำงานที่จังหวัดเชียงราย ที่มีความคุ้นเคยกับพี่น้องสื่อมวลชน ซึ่งสื่อมวลชนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน หากสื่อมวลชนพบเจอปัญหาในพื้นที่จังหวัดที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนสามารถแจ้งหน่วยงานราชการ หรือสื่อสารกับตนได้ทุกช่องทาง อย่างไรก็ตามจะสื่อสารข่าวสารของจังหวัดอย่างสม่ำเสมอผ่านทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เพื่อให้สื่อมวลชนได้ทราบข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน