ข่าวหน้าหนึ่ง » มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้สมาคมศิริกรณ์เชียงราย

มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้สมาคมศิริกรณ์เชียงราย

22 กันยายน 2021
127   0

▶️ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายอารุณ ปินตา หัวน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังวัดเชียงราย

🌈 นายภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกันมอบมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้แก่ สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้ในภารกิจการรับส่งผู้ป่วยจากที่พักอาศัยหรือสถานที่กักตัวมาสู่โรงพยาบาล การขนย้ายและจัดการศพผู้เสียชีวิต และการดูแลผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาสู่จังหวัด

▶️ ที่ทีม SCOT ของสมาคมศิริกรณ์ฯ ได้ร่วมออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

📍 โดยมี นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย และ นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมสมาชิกอาสา เจ้าน้าที่ของ สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธีรับมอบ

▶️ นายอารุณ ปินตา หัวน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังวัดเชียงราย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศณวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงราย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกเดือนเมษายน  (ตั้งแต่ 6 เมษายน 2564 ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 21 กันยายน 2564  พบว่า ตรวจพบเชื้อยืนยัน (RT-PCR) จำนวน 3,319 คน ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) จำนวน 73 คน หายป่วยแล้ว 2,996 คน ยังรักษาอยู่ 285 คน และเสียชีวิต 38 ราย

ณ ปัจจุบัน จังหวัดเชียงราย มีจำนวนหมู่บ้าน ชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 1,829 แห่ง ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ชุมชน ที่ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 มากถึง 1,633 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.28 ปัจจัยที่ทำให้จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหวในการแพร่ระบาดของโรคเนื่องจากเป้นพื้นที่ชายแดนสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การค้นหาผู้ป่วยอย่างครอบคลุม การติดตามผู้สัมผัสและกักกันโรคอย่างเข้มข้น ที่สำคัญคือได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคประชาสังคมในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข

โดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ Special COVID-19 Operation Team หรือ SCOT เป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับสาธารณภัย (Disaster Preparedness) ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ให้สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นภารกิจการรับส่งผู้ป่วยจากที่พักอาศัยหรือสถานที่กักตัวมาสู่โรงพยาบาล การขนย้ายและจัดการศพผู้เสียชีวิต และการดูแลผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาสู่จังหวัด ที่ทีม SCOT ได้ร่วมออกปฏิบัติการฉุกเฉินดังกล่าว ต่างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ซึ่งจังหวัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ทีม SCOT จึงได้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ ทีม SCOT  ของสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 8 รายการ ได้แก่ ชุด Coverall ทางการแพทย์ จำนวน  2,000 ชุด แอลกอฮอล์ทำความสะอาดพื้นผิว จำนวน 100 แกลลอน ถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 200 กล่อง หน้ากาก N 95 ทางการแพทย์ จำนวน 500 ชิ้น Face shield จำนวน 2,000 ชิ้น ชุด CPE กาวน์ จำนวน 3,000 ชุด รองเท้าบูททางการแพทย์ จำนวน 200 คู่ และ Leg Cover จำนวน 2,000 คู่