ข่าวสังคม » ประธานในพิธีเปิดโครงการการทำกระชังบกจากนวัตกรรมผ้าเคลือบยางพารา

ประธานในพิธีเปิดโครงการการทำกระชังบกจากนวัตกรรมผ้าเคลือบยางพารา

17 กันยายน 2021
87   0

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการทำกระชังบกจากนวัตกรรมผ้าเคลือบยางพารา ได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากการยางแห่งประเทศจังหวัดเชียงราย และสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุใจ เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพญาเม็งราย ผู้กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านครูขนิษฐา มะโนสมบัติ ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย