ข่าวสังคม » พิธีเปิดโครงการจิตอาสาต้านไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพญาเม็งราย

พิธีเปิดโครงการจิตอาสาต้านไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพญาเม็งราย

17 กันยายน 2021
77   0

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาต้านไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพญาเม็งราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำเจลล้างมือแจกจ่ายให้ประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หอประชุมโรงเรียนพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย