ข่าวท่าอากาศยาน » ประชุมเริ่มงาน (Kick-off Meeting) ของงานจ้างควบคุมการก่อสร้างระบบทางขับขนานด้านทิศเหนือและปรับปรุงทางขับท้ายหลุมจอด พร้อมทางขับ A  และ B ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.)

ประชุมเริ่มงาน (Kick-off Meeting) ของงานจ้างควบคุมการก่อสร้างระบบทางขับขนานด้านทิศเหนือและปรับปรุงทางขับท้ายหลุมจอด พร้อมทางขับ A  และ B ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.)

17 กันยายน 2021
486   0

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) เป็นประธานการประชุมเริ่มงาน (Kick-off Meeting) ของงานจ้างควบคุมการก่อสร้างระบบทางขับขนานด้านทิศเหนือและปรับปรุงทางขับท้ายหลุมจอด พร้อมทางขับ A  และ B ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) เพื่อมิให้การดำเนินงานส่งผลกระทบต่อการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานในเขตการบิน และรวมถึงการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานได้  โดยมีนายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ทชร. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องตอบแทนคุณแผ่นดิน