ข่าวสังคม » ญี่ปุ่นมอบรางวัล Asian Health and Longevity Innovation Award Grand Prize ครั้งที่1 ให้กับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

ญี่ปุ่นมอบรางวัล Asian Health and Longevity Innovation Award Grand Prize ครั้งที่1 ให้กับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

17 กันยายน 2021
140   0

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่มอบถ้วยรางวัล Asian Health and Longevity Innovation Award ครั้งที่ 1 (หมวดเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ให้แก่ คุณสว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (FOPDEV) โดยเป็นการคัดเลือกจากผู้สมัครมากกว่า 130 รายจาก 12 ประเทศและภูมิภาคในเอเชีย ผ่านการตัดสินอย่างเข้มงวดโดยคณะกรรมการสากล

Health Aging Prize for Asian Innovation ก่อตั้งโดยสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia – ERIA) ร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Center for International Exchange – JCIE) ในปีพ.ศ.2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในเอเชีย (Asia Health and Wellbeing) ของรัฐบาลญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์ของรางวัลคือเพื่อยกย่องความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุและการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดี ซึ่งมูลนิธิของท่านได้รับการชี่นชมเป็นอย่างยิ่งด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นเลิศในกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

ความสำเร็จของ “บั๊ดดี้ โฮมแคร์” (Buddy Homecare) หรือระบบจัดการและตรวจสอบการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพากันในชุมชนของมูลนิธิฯ คือ การจัดตั้งแพลตฟอร์มที่เป็นระบบจัดการการดูแลและติดตามสุขภาพของผู้สูงอายุแบบพึ่งพากันในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งการนำเอาเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือมาใช้ประโยชน์ในการส่งข้อมูลแผนการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ในการติดตามและจัดการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุจากระยะไกล

ทางมูลนิธิฯ ได้มีการให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบมีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่อาศัยในเขตเมือง และยังมีการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ราบสูงซึ่งไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ จึงถือเป็นการสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ราบสูงและพื้นที่ชนบทได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ กิจกรรมของมูลนิธิฯ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านอย่างมีคุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังให้โอกาสในการฝึกอาชีพการพยาบาลผู้สูงอายุแก่เยาวชนในพื้นที่ราบสูงและพื้นที่ยากจน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้มีโอกาสได้ทำงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ อีกด้วย

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่กล่าวว่า การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วเป็นประเด็นหนึ่งที่ท้าทายสำหรับภูมิภาคนี้รวมถึงประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นเราจึงควรจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ร่วมกับหุ้นส่วนและพันธมิตรโดยการแบ่งปันภูมิปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อนำอนาคตที่สดใสมาสู่พวกเรา ในการนี้ จึงเห็นควรเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบรางวัล Health Aging Prize for Asia Innovation รางวัลแรกอันน่าจดจำนี้ให้แก่มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เพื่อเป็นกำลังใจในการทุ่มเทพัฒนางานเพื่อสังคมสืบไป