ข่าวสังคม » ทีม SCOT จากสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และ มูลนิธิสยามรวมใจ สมาคมแสงธรรม ลุยรับผู้ติดเชื้อจากดอย

ทีม SCOT จากสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และ มูลนิธิสยามรวมใจ สมาคมแสงธรรม ลุยรับผู้ติดเชื้อจากดอย

16 กันยายน 2021
113   0

📍 สายฝนและหมอกหนาไม่เป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือ!!!!!🚨 เมื่อวันที่ 15 ก.ย 64 ทีม SCOT ศิริกรณ์เชียงรายฯ 3 คัน มูลนิธิสยามรวมใจเชียงราย 1 คัน สมาคมแสงธรรมเชียงราย 1 คัน และรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 1 คัน ลุยน้ำข้ามเขาฝ่าหมอกขึ้นไปรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากบ้านแม่มอญ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จ.เชียงราย จำนวน 25 ราย ส่งต่อสถานที่กักกันที่รัฐกำหนดให้เพื่อทำการตรวจซ้ำและส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนามต่อไป


▶️ เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องมา นับเป็นเวลาถึง 30 ปีแล้ว