ข่าวทั่วไป » แนะนำผู้บริหารชุดใหม่ ของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย

แนะนำผู้บริหารชุดใหม่ ของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย

15 กันยายน 2021
117   0

🌈 ขอแนะนำ ผู้บริหารชุดใหม่ของ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์เชียงราย ที่มาสับเปลี่ยนกับผู้จัดการ ชุดเก่า

▶ นางสาวอ้อมอารีย์ ดวงสะเก็ด

ผู้จัดการบิ๊กชี เชียงราย สาขา 1

▶ นายธงชัย ชัชวรัตน์

ผู้จัดการบิ๊กซี เชียงราย สาขา 2

ทั้ง 2 ท่านเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป