ข่าวสังคม » บันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ ชุมชน คุณธรรมต้นแบบ

บันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ ชุมชน คุณธรรมต้นแบบ

15 กันยายน 2021
142   0

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางวรางคณา อุ่นบ้าน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย (สวท.เชียงราย) และทีมงาน

ร่วมกันบันทึกเทปรายการโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ บ้านศรีดอนชัย ตําบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ๑ ใน ๑๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับประเทศ

โดยออกอากาศทางเพจของสถานีฯ รายการ สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สปข.๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ช่วงระหว่างเวลา ๑๖.๑๐ – ๑๗.๐๐ น.

ในโอกาสนี้ นางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวณพิชญา นันตาดี นายกำพล จาววัฒนาสกุล และนายจิรัฏฐ์ ยุทธ์ธนประวิช นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมประสานและอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำบันทึกรายการดังกล่าว

cr. ทัศนีย์ ดอนเนตร์, กำพล จาววัฒนาสกุล : รายงาน
พร้อมพงษ์ ทาสิทธิ์, ธนนิตย์ นุชเทียน : ภาพ