ข่าวสังคม » 💥มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ และ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

💥มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ และ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

8 กันยายน 2021
112   0

💉ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์

🙏ให้กับ พระไพศาลประชาทร”วิ”. เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เพื่อฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน จำนวน 151 คนในกลุ่มเสี่ยง 7 โรคในชุมชนรอบวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

▶️ โดยประสานสถานที่ในการฉีด ณ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

#มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยได้รับวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อชาติ

📌เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#วัดห้วยปลากั้งเชียงราย

# มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์