ข่าวสังคม » ชุมนุมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ชุมนุมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม

2 กันยายน 2021
107   0

ชุมนุมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม​ ได้รับการสนับสนุนผลไม้ จากคุณสมนึก พรมมา แม่โจ้รุ่น 46 อ.หลังสวน จ.ชุมพร ประกอบด้วย มังคุด และลองกอง น้ำหนัก 4,000 กิโล มูลค่าประมาณ 65,000 บาท


โดยการประสานงานของ คุณวิชัย พานิชอัตรา แม่โจ้​ รุ่น​ ​46​ นำมอบให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงราย…………..
1.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. โรงพยาบาลแม่จัน
4. โรงพยาบาลแม่สาย
5. โรงพยาบาลศรีบุรินทร์ ศรีบุรินทร์
6. โรงพยาบาลแม่ลาว
7. โรงพยาบาลแม่สรวย
8.โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า