ข่าวหน้าหนึ่ง » รับมอบตราลัญจกรเมืองพันธุมติรัตนาณาเขตร์

รับมอบตราลัญจกรเมืองพันธุมติรัตนาณาเขตร์

27 สิงหาคม 2021
96   0

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับมอบตราลัญจกรเมืองพันธุมติรัตนาณาเขตร์ จากเจ้าสุพรรณี ลัภนะวรรณ ณ เชียงใหม่ พร้อมกับ เจ้าฐิติวัฒ ลัภนะวรรณ ณ เชียงใหม่ ตราลัญจกรเมืองพันธุมติรัตนาณาเขตร์ ซึ่งเป็นตราประทับตราประจำตำแหน่งเจ้าเมืองเชียงราย ให้กับจังหวัดเชียงราย

จึงได้มอบอำนาจให้เจ้าเจือจันทร์ ณ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนทายาท บุตรหลานตระกูล ณ เชียงใหม่ ตระกูลเชื้อเจ็ดตน เป็นผู้แทนในการมอบตราลัญจกรเมืองพันธุมติรัตนาณาเขตร์ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย