ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงราย ห่วงใยประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (covid-19)

เทศบาลนครเชียงราย ห่วงใยประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (covid-19)

20 สิงหาคม 2021
314   0

วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีความห่วงใยในสุขภาพของพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลนครเชียงรายได้ร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย จัดให้ฉีดวัคซีน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุมกันหมู่ให้ชาวเชียงรายได้ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดนี้ไปด้วยกัน

ที่ผ่านเทศบาลนครเชียงราย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปัญหา แต่พวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการให้ความรู้ แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์

และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคที่ถูกต้องตามมาตรการการป้องกันการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด

เพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข โดยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้กับพี่น้องชาวเชียงราย

ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และกองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย