ข่าวสังคม » 📌 ประกาศโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

📌 ประกาศโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

31 กรกฎาคม 2021
373   0

📌 ประกาศโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ที่ได้จองวัคซีน COVID-19 ในเว็บ “เชียงรายร่วมใจ”
ผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนที่ดำเนินการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
▶ ท่านจะได้รับการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19
📍 เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 นี้เป็นต้นไป