ข่าวหน้าหนึ่ง » รองปลัด สา’สุข เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล มหา’ลัยแม่ฟ้าหลวง

รองปลัด สา’สุข เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาล มหา’ลัยแม่ฟ้าหลวง

30 กรกฎาคม 2021
237   0

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)และคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ที่เดินทางมาเข้ามาเยี่ยมให้กำลังใจทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รพศ.มฟล.ที่ได้ร่วมเป็นหอผู้ป่วยรวม (Cohort Ward) รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวอยู่ 78 ราย โดยระหว่างการเยี่ยมได้ซักถามถึงการปฏิบัติงานต่างๆ นอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไป นักศึกษา และบุคลากร ก่อนเดินทางกลับ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเป็นหอผู้ป่วยรวม (Cohort Ward) รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดเชียงราย กรณีจังหวัดเชียงรายพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากเกินจำนวนรับจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีกำลังรับได้จำนวน 200 เตียง ใช้พื้นที่ชั้น 8 และ ชั้น 9 เป็นหอผู้ป่วยรวม รพศ.มฟล.ได้จัดเตรียมอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงจัดอัตรากำลังแพทย์พยาบาล เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน เริ่มรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 รายแรกเข้ารักษาตัวในวันที่  18 เมษายน 2564

อนึ่ง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้บริการเมื่อปี 2562 เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง (ซึ่งจะขยายเป็น 800 เตียงในอนาคต) โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีเป้าหมายที่สำคัญคือการให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไปในทุกระดับของความเจ็บป่วย ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ผู้ป่วยที่ยากไร้จะได้รับการบำบัดรักษาเป็นอย่างดี โดยคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญภายใต้ระบบงานที่เน้นคุณภาพการรักษาพยาบาล พร้อมตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยในภาคเหนือตอนบนและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้ยุทธศาสตร์การใช้การแพทย์และการสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเป็นมิตรที่ยั่งยืนกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดไป