ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงราย ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2564 ณ วัดศรีทรายมูล

เทศบาลนครเชียงราย ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2564 ณ วัดศรีทรายมูล

30 กรกฎาคม 2021
313   0

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นางสาววรรณภัสส์ จินดาขัติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการศึกษา และ นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล นำคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี 2564 ณ วัดศรีทรายมูล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย