ข่าวทั่วไป » สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

28 กรกฎาคม 2021
215   0

🍁สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการประกวดสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ หัวข้อ “ตะหนัก รักษ์ ภาษาไทย” ขึ้น

🍁เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้คนในสังคมร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ รวมถึงให้เด็กและเยาวชนได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติในรูปแบบของการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน ๖๐ วินาที

🍁โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลงาน “ภาษาไทย ทำให้ฉันเป็นคนไทย” ชื่อทีม “คนหลงกล้อง” ได้แก่

๑. นายโสภณ แซ่ลี

๒. นายชัยรัตน์ แบแซะ

๓. นางสาววรินดา เบียงแลกู่

นักเรียนโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

🍁ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะได้แจ้งประสานการรับโล่รางวัล เงินรางวัลและเกียรติบัตรมายังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในโอกาสต่อไป

************************

สิริรัตน์ โอภาพ : รายงาน 📋

อภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการข่าว 📢

****************************

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ : https://www.m-culture.go.th/suratthani/ewt_dl_link.php?nid=2286&filename=index

ประกาศผล : https://www.facebook.com/186620614739460/posts/4268311516570329/

ลิงค์เฟสบุ๊คสำนักงาน : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=336696778100459&id=100052804179557

 

รับชมผลงานคลิปวีดีโอ :-