ข่าวหน้าหนึ่ง » ไทยเวียตเจ็ทออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร ขยายวงเงินบัตรโดยสาร (Credit Shell) ถึงสิ้นปี

ไทยเวียตเจ็ทออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร ขยายวงเงินบัตรโดยสาร (Credit Shell) ถึงสิ้นปี

27 กรกฎาคม 2021
156   0

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางภายในประเทศ สายการบินไทยเวียตเจ็ทประกาศขยายอายุการใช้งานวงเงินบัตรโดยสาร (Credit Shell) โดยอัตโนมัติจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สายการบินฯ เสนอตัวเลือกเก็บมูลค่าบัตรโดยสารเป็นวงเงินแก่ผู้โดยสารเพื่อความสะดวกในการชำระค่าบริการของสายการบินในครั้งถัดไป ผู้โดยสารที่กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเลือกเก็บมูลค่าบัตรโดยสารเป็นวงเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จะได้รับการขยายอายุวงเงินไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (จากอายุการใช้งานเดิม 90 วันนับจากกำหนดวันเดินทางเดิม) โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 สายการบินฯ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในเส้นทางบินภายในประเทศทุกเส้นทางของไทยเวียตเจ็ท และมีช่วงวันเดินทางระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 (ไม่กำหนดช่วงเวลาการจองและชำระเงิน) สามารถเลือกรับมาตรการช่วยเหลือได้ 2 รูปแบบดังนี้

  1. เลือกเปลี่ยนวันเดินทางได้ฟรี 1 ครั้งในเส้นทางบินเดิม โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและส่วนต่างค่าโดยสาร โดยกำหนดวันเดินทางใหม่อยู่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ยกเว้นช่วงระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม, 13 และ 23 – 25 ตุลาคม, 18 – 21 พฤศจิกายน, 4 – 6, 10 – 12 และ 25 – 31 ธันวาคม 2564) หรือ
  2. เลือกเก็บมูลค่าบัตรโดยสารเป็นวงเงิน (Credit Shell) สำหรับชำระค่าบริการของสายการบินในครั้งต่อไป โดยวงเงินมีอายุใช้งานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้โดยสารที่มีช่วงวันเดินทางตามที่ระบุข้างต้น สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินฯ เพื่อรับมาตรการช่วยเหลือ (อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง) โดยสามารถเลือกติดต่อได้ผ่านช่องทางดังนี้

  1. กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ที่ https://1th.me/zRE1K (ช่องทางที่แนะนำ)
  2. ผู้โดยสารที่จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ของสายการบินฯ สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ด้วยตนเองผ่านเมนู ‘Manage Booking’ บนเว็บไซต์ของสายการบินฯ ที่ https://skyfun.vietjetair.com/searchreservation
  3. ติดต่อผ่านไลน์ ที่ @ThaiVietjet และ Live Chat ของสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆ
  4. ติดต่อผ่านอีเมล ที่ vz.support@vietjetair.com

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเตรียมพร้อมให้บริการเที่ยวบินในเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศทันทีที่มาตรการล็อคดาวน์ได้รับการผ่อนปรน สายการบินฯ มุ่งมั่นอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสนอมาตรการช่วยเหลือที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสารในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19