ข่าวสังคม » เปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชุมชนบ้านจำหวาย ณ ป่าชุมชนบ้านจำหวาย

เปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชุมชนบ้านจำหวาย ณ ป่าชุมชนบ้านจำหวาย

26 กรกฎาคม 2021
134   0

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชุมชนบ้านจำหวาย ณ ป่าชุมชนบ้านจำหวาย หมู่ที่ 2 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ได้มีการป้องกันตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว