ข่าวหน้าหนึ่ง » เนื่องในวาระคล้ายวันครบรอบวันเกิด ปีที่ 62 พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ. เมืองเชียงราย

เนื่องในวาระคล้ายวันครบรอบวันเกิด ปีที่ 62 พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ. เมืองเชียงราย

14 กรกฎาคม 2021
154   0

🌈เนื่องในวาระคล้ายวันครบรอบวันเกิด ปีที่ 62
🙏พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ. เมืองเชียงราย
▶️นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มาร่วมอวยพรให้แก่พระอาจารย์พบโชค
▶️ พร้อมกันนั้น ได้ให้กำลังใจแก่ผู้ที่เข้ามาฉีดวัคซีน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พระไพศาลประชาทร ทางวัดห้วยปลากั้ง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั่วไป ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว ตำบลดอยฮาง และตำบลห้วยชมพู ทั้งนี้ ทางวัดห้วยปลากั้ง ยังได้มอบ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำในแก่ผู้มารับวัคซีน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564