คอลัมน์ » “ตามรอยพระราชบิดา ในการเป็นแพทย์ที่ดี”

“ตามรอยพระราชบิดา ในการเป็นแพทย์ที่ดี”

9 กรกฎาคม 2021
141   0

๘ กค. ๖๔ สสจ.อุบลราชธานี บรรยายหัวข้อ “ตามรอยพระราชบิดา ในการเป็นแพทย์ที่ดี” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แพทย์ทุกคน ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาสำคัญในดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและจริงใจ รุ่นพี่ต่อว่ารุ่นน้องขาดความอดทนในขณะที่รุ่นน้องต่อว่ารุ่นพี่ให้ทำงานหนักเกินไป ไม่สอนน้อง

ทั้งนี้ต้องเริ่มที่ความเข้าใจในเรื่องช่องว่างระหว่างวัย พี่ยังคงมองน้องเหมือนสมัยพี่จบแพทย์ฝึกหัดใหม่ๆ พร้อมที่จะเผชิญโลกกว้าง มีประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและหัตถการพื้นฐานเป็นอย่างดี ขณะที่รุ่นน้องไม่ได้ผ่านแพทย์ฝึกหัด จบextern จากรร.แพทย์ยังไม่มีความชำนาญในการทำหัตถการเนื่องจากมีเคสน้อยลงและแพทย์ประจำบ้านที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีโอกาสทำหัตถการต่างๆลดน้อยลง
ยกตัวอย่างสมัยพี่ขณะผ่านห้องคลอดต้องทำคลอดปกติอย่างน้อยสิบราย ขณะที่รุ่นน้องบางคนเคยทำแค่รายเดียว ทำให้มีความมั่นใจต่างกัน

ขณะเดียวกันนั้น น้องเกิดมาในยุควัตถุนิยม จึงมองโลกต่างกัน ตั้งแต่เกิดมาหลายคนไม่เคยต้องอดทน บางคนเป็นลูกคนเดียวอยากได้อะไรก็ได้ทันที แต่ไม่สำคัญเช่นกัน เมื่อได้เห็นความเสียสละอดทนของแพทย์รุ่นพี่จะทำให้น้องเกิดศรัทธาที่จะเดิมตามได้
เพราะไม่ว่าจะเป็นแพทย์รุ่นใด ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเป็นแพทย์ที่ดี ต้องการช่วยให้คนไข้หายจากความเจ็บป่วยเหมือนกัน เพียงแต่ต้องสื่อสารอย่างเข้าใจกัน โดยเริ่มที่เปลี่ยนมุมมองให้ถูกต้องและช่วยดูแลน้องๆให้เดินตามอย่างมั่นคง
อาจารย์นพ.บุญยงค์ วงค์รักมิตร สอนให้รุ่นพี่ต้องดูแลรุ่นน้องด้วยคำเพียง ๓ คำ แต่มีความหมายที่ลึกซึ้งว่า “สอนให้จำ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น”

“สอนให้จำ” พี่ต้องสอนให้น้องได้รู้ถึงเรื่องสำคัญๆที่ต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางการแพทย์เช่นโรคต่างๆในพื้นที่ การรักษาที่เหมาะสม เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องรู้
“ทำให้ดู” หัตถการที่ยากหรือที่มีโอกาสเกิดอันตรายกับคนไข้ พี่ต้องทำให้น้องดูจนเกิดความมั่นใจที่จะทำเองได้
“อยู่ให้เห็น” เมื่อน้องเกิดปัญหาในการดูแลรักษาคนไข้ หรือเรื่องอื่นใด พี่ต้องพร้อมที่จะไปช่วยเหลือน้องได้ทุกเวลา

แพทย์ต้องยึดมั่นในคำสอนของพระราชบิดาที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์”

สรุป:แพทย์ไม่ว่าจะจบจากสถาบันใดต่างต้องเดินตามรอยของพระราชบิดาในการเป็นแพทย์ที่ดีเช่นกัน

ขอบคุณที่เป็นคนดี

หมอณุ