ข่าวท่าอากาศยาน » ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

28 มิถุนายน 2021
796   0

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ทอท.โดย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยจัดพนักงาน ลูกจ้าง และ Outsource ทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสต่างๆ เช่น ทำความสะอาดถาดรองกระเป๋าสัมภาระ, เช็ดทำความสะอาดเครื่อง X-Ray, Handscanner และบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกันทุกวัน และดำเนินการให้แม่บ้านทำความสะอาด โดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ที่สัมผัสร่วมกัน ตามมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ณ ทชร. พร้อมกำชับให้ผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติงานทำความสะอาด เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ และช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)