ข่าวสังคม » ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ร่วมใจสวมหน้ากากอนามัย 100 % ในพื้นที่เสี่ยง

ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ร่วมใจสวมหน้ากากอนามัย 100 % ในพื้นที่เสี่ยง

18 มิถุนายน 2021
171   0

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย หัวหน้า ศปก.อำเภอพญาเม็งราย พร้อมด้วย นายประพันธ์ ใจบาน สาธารณสุขอำเภอพญาเม็งราย, หน.ส่วนราชการ, อบต.ตาดควัน, รพ.สต.ตาดควัน, ศปก.ตำบลตาดควัน, ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 3 ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาดควัน ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ร่วมใจสวมหน้ากากอนามัย 100 % ในพื้นที่เสี่ยง ณ โรงเรียนอนุบาลตาดควัน – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19