ข่าวสังคม » ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และประชาชนที่มีอายุเกิน 60 ปี

ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และประชาชนที่มีอายุเกิน 60 ปี

15 มิถุนายน 2021
148   0

🌈นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
นางธนกร ไชยาศิรินทร์โรจน์ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์​ นางสาวศรีพูลสุข เทพสาร​ หัวหน้างานมวลชนสัมพันธ์


▶ พร้อมด้วย ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และประชาชนที่มีอายุเกิน 60 ปี


▶ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากการคุกคาม ของ โรคไวรัส โคโรนา โควิด-19
▶ โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่ในการให้การต้อนรับผู้ เข้ารับการฉีดวัคซีน อย่างดียิ่งจาก
▶คุณบาลเทิล วุฒิโอสถ ผู้จัดการห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา 1