ข่าวท่าอากาศยาน » ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ทชร. เข้ารับการฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 2

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ทชร. เข้ารับการฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 2

12 มิถุนายน 2021
332   0

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย(ผชร.) นำผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ทชร. เข้ารับการฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งวัคซีนดังกล่าวกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.) และผู้บริหาร ทอท.ได้ร่วมกันผลักดัน จนได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารผู้ใช้บริการ

โอกาสนี้ ทชร.ขอขอบคุณที่โรงพยาบาลฯ ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ทชร. จำนวน 320 คน ในระหว่างวันที่ 10, 11 และ 14 มิถุนายน 2564 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19