ข่าวหน้าหนึ่ง » โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่พระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์สำคัญ ของจังหวัดเชียงราย และบุคคลสำคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีน โดยทั่วถึงกัน

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่พระสงฆ์ ทรงสมณศักดิ์สำคัญ ของจังหวัดเชียงราย และบุคคลสำคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีน โดยทั่วถึงกัน

12 มิถุนายน 2021
385   0

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายแพทย์วัชรพงศ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดแพทย์ พยาบาล ทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก

ให้กับพระสงฆ์สำคัญของจังหวัดเชียงราย อาทิ เจ้าคุณพระรัตนมุนี (เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย) พระเมธีวชิโรดม (พระอาจารย์ ว.) พระไพศาลประชาทร “วิ” (พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส) อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ รวมทั้ง นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย และท่านอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โดยได้ทำการบันทึกภาพถ่ายทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ ประชาชนชาวเชียงราย ได้ทำการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงกัน เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ต่อครอบครัว และเพื่อส่วนรวมคือประเทศชาติ