ข่าวท่าอากาศยาน » ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

22 พฤษภาคม 2021
1250   0

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตามมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงราย และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ ณ ทชร. การนี้ นายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกนำตรวจเยี่ยมพื้นที่ ภายในอาคารผู้โดยสาร ทชร.