ข่าวท่าอากาศยาน » ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ฉีดวัคซีน ป้องกัน covid 19 ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ฉีดวัคซีน ป้องกัน covid 19 ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

20 พฤษภาคม 2021
528   0

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย(ผชร.) นำผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ทชร. เข้ารับการฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งวัคซีนดังกล่าวกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.)และผู้บริหาร ทอท.ได้ร่วมกันผลักดัน จนได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารผู้ใช้บริการ โอกาสนี้ ผชร.ได้มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ AOT จำนวน 1,200 ขวดให้แก่ นพ.ศุภกิจ คูธารทอง ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อแสดงความขอบคุณที่โรงพยาบาลฯ ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ทชร. จำนวน 320 คน ในระหว่างวันที่ 20,21 และ 24 พฤษภาคม 2564 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมอบน้ำดื่มให้โรงพยาบาล 1,200 ขวด