ข่าว มร. ชร. » มร.ชร.สร้างเครื่องมือนวัตกรรม-ส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C

มร.ชร.สร้างเครื่องมือนวัตกรรม-ส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C

30 เมษายน 2021
268   0

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C ให้กองอาคารสถานที่มร.ชร. เพื่อไว้ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกับระบบการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน  หลังพบการติดเชื้อ COVID-19 ของนักศึกษาตามประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง