ข่าว มฟล. » โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. รับมอบน้ำดื่มจาก เทเวศประกันภัย

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. รับมอบน้ำดื่มจาก เทเวศประกันภัย

30 เมษายน 2021
250   0

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับมอบน้ำดื่มจาก บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีตัวแทนรับมอบระหว่าง ศาสตราจารย์คลินิก พลตรี นายแพทย์อภิชัย ลีละสิริ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ผศ.ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล. และ คุณรวิษฎา ศรีวารี ผู้จัดการบริษัท เทเวศประกันภัย สาขาเชียงราย โดยเป็นน้ำดื่มจำนวน 28 แพ็ค เพื่อสนับสนุนทางการแพทย์และใช้ในหอผู้ป่วยรวม (COHORT WARD) โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.