ข่าวทั่วไป » 🌈คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย จัดให้มีการประชุมประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

🌈คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย จัดให้มีการประชุมประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

8 เมษายน 2021
120   0

▶️ โดยมี กิ่งแก้ว เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ร่วมด้วย สุรีย์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย และ เบญจภัทร เมืองมูล รองผู้อำนวยการ ร่วมการประชุม พร้อมด้วย ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำอำเภอ และคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเรื่องการประกวดทำอาหาร Street Foods


▶️ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ในเดือนพฤษภาคม 2564 และเพื่อเตรียมการประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงราย และเรื่องการรดน้ำดำหัวอาสาสมัครคุมประพฤติอาวุโส ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย