ข่าวสังคม » ร่วมสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธ และพื้นที่เชื่อมโยง

ร่วมสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธ และพื้นที่เชื่อมโยง

2 เมษายน 2021
144   0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายบุญเชิด ลีลาคุณากร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นางเกลียวพรรณ์ ขำโนนงิ้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย นางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีพุทธ วัฒนธรรมและชุมชน ตามโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ ดิน น้ำ ป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธ และแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง ดังนี้
๑. จุดชมวิวห้วยทรายมาน ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ
๒. กราบนมัสการ พระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล) ดูพื้นที่ในบริเวณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อ.เชียงของ
๓. ลานประติมากรรมเสาพญานาคริมโขงแห่งแรกในภาคเหนือ แลนมาร์กศรัทธาแห่งใหม่ในเชียงของ
๔. ลานปลาบึก ๗ สี บ้านหัวเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
๕. บ้านพักนักท่องเที่ยว ลันเจียะ ลอดจ์ (Lanjia Lodge) บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ
๖. วัดกิ่วกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ
๗. บ้านหาดบ้าย ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ
ในการนี้ นางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ ได้ร่วมสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธ และพื้นที่เชื่อมโยง ด้วย
************************
ทัศนีย์ ดอนเนตร์ : รายงาน 📋 / ภาพ 📸
อภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการข่าว 📢