ข่าวสังคม » พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงราย

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงราย

29 มีนาคม 2021
135   0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.​ ณ ห้องภูพิงค์ ภูฟ้า วารี รีสอร์ท เชียงราย เยื้องมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย ศาลจังหวัดเชียงราย โดย ท่านอำนาจ เพียรไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ได้จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงราย จำนวน ๖ ท่าน


๑.) พลตำรวจตรี รักชาติ ราชกิจ
๒.) นายวิฑิต เหล่าธรรมทัศน์
๓.) นายสุเมธ สุคนธ์พานิช
๔.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ งามนิตย์ ราชกิจ
๕.) นางจิตราภรณ์ บุตรขุนทอง
๖.) นางอุดร แก้วมาลี
ท่ามกลางท่านผู้มีเกียรติ ท่านบุญจวน พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดเชียงราย และท่านผู้มีเกียรติ

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยจัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรามายังผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน

ศาลจังหวัดเชียงราย จึงจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ โดยมีผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงราย ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น ๖ ท่าน