ข่าวเทศบาล » สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครเชียงราย วันที่ 3 ของการรับสมัคร

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครเชียงราย วันที่ 3 ของการรับสมัคร

6 มีนาคม 2021
180   0

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ร่วมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย โดยช่วงเช้ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเพิ่มเติม จำนวนสองคน คือ ร.ต.อ.ดร.ภูชิต มหาพรหม นางสาวสุธาสินี เหล่ารุ่งโรจน์ และ ผู้สมัคร สท.ทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง รวมผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงรายทั้งหมด สี่คน ซึ่งการรับสมัครทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาใดๆ ส่วนรับสมัครรับเลือกตั้ง จะมีไปจนถึง 12 ก.พ.64 ที่ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย และจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564