ข่าว มร. ชร. » ทูบี มร.ชร. อบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและทักษะชีวิต “เพื่อนช่วยเพื่อน” พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา

ทูบี มร.ชร. อบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและทักษะชีวิต “เพื่อนช่วยเพื่อน” พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา

2 มีนาคม 2021
160   0

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2564 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มร.ชร.จัดกิจกรรมอบรมการให้คำปรึกษา “เพื่อนช่วยเพื่อน” ยกระดับองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน CRRU LEADER STAFF นำโดย ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี ฐานะเลขานุการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน (แห่งแรกในประเทศไทย) ณ ศูนย์เพื่อนใจชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โดยมี ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มร.ชร.เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ก.พ.2564 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่ ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านงานนักเขียน และนักพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษาการสร้างบุคลิกภาพสำหรับการให้บริการด้านการให้คำปรึกษา การสร้างบุคลิกภาพสำหรับการให้บริการด้านการด้านการให้คำปรึกษา กระบวนการให้คำปรึกษา การฝึกปฏิบัติการเป็นที่ปรึกษาที่ดี ทั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะทำกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแกนนำและผู้นำนักศึกษา มร.ชร.