ข่าวหน้าหนึ่ง » มร.ชร.จัดมหกรรมราชภัฏวิชาการ 2021 : OPEN HOUSE CRRU “ต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จ”

มร.ชร.จัดมหกรรมราชภัฏวิชาการ 2021 : OPEN HOUSE CRRU “ต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จ”

25 กุมภาพันธ์ 2021
363   0

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม “มหกรรมราชภัฏวิชาการ 2021 : Open House CRRU ต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จ” เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมโรงเรียนใน จ.เชียงรายและโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มร.ชร. โดยจะมีกิจกรรม Check-in Landmark CRRU การประกวด CRRU Talent, CRRU Innovation Contest กิจกรรมแนะแนวจากคณะ/สำนักวิชา รับของรางวัลมากมาย

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) กล่าวว่า หน่วยสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดกิจกรรม “มหกรรมราชภัฏวิชาการ 2021 : Open House CRRU ต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จ” เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมใน จ.เชียงราย และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ได้รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้วิชาการของคณะ/สำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จในอนาคต

ด้าน ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี  รองประธานคณะกรรมการสื่อสารการตลาด กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีรูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรม Check-in Landmark CRRU 6 จุดเช็คอินในมหาวิทยาลัย, กิจกรรมรุ่นพี่นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเวที กิจกรรมการประกวดทักษะวิชาการ การประกวดCRRU Talent และ การประกวด CRRU Innovation Contest และการออกบูทนิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละคณะอีกทั้งร่วมรับของรางวัลสนุกๆ มากมาย โดยกิจกรรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะได้ดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมรับชมบรรยากาศผ่านทาง FB : CRRU ON AIR LIVE ช่องทางออนไลน์ซึ่งมร.ชร.ได้จัดเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีและเชื่อมั่นว่าน้องๆ นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะได้รับข้อมูลความรู้ ความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเพื่อเตรียมตัวเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายต่อไป ผศ.ดร.วรินทรีย์ กล่าว