ข่าวหน้าหนึ่ง » 14 ก.พ. “วันราชภัฏ” ครบรอบ 48 ปี มร.ชร.มอบรางวัล “ราชภัฏสดุดี”

14 ก.พ. “วันราชภัฏ” ครบรอบ 48 ปี มร.ชร.มอบรางวัล “ราชภัฏสดุดี”

14 กุมภาพันธ์ 2021
153   0


👍โชติศิริ ดารายน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ นายกสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย และสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบโล่รางวัลให้เป็นเกียรติติยศ


▶มอบรางวัล “ราชภัฏสดุดี” สาขาผู้สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยดีเด่น
▶ในการจัดงาน “วันราชภัฏ” ครบรอบ 48 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ.2564 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตรา “พระราชลัญจกร” ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เปรียบเสมือนตัวแทนพระองค์ให้แก่ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ซึ่งในปี 2564 นี้ถือเป็นวันครบรอบ 48 ปี


▶โดยมี​ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยเวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงค์ จำนวน 49 รูป บริเวณลานหน้าห้องประชุมชั้น 1 ที่หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ในเวลา 08.30 น. พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (รัชกาลที่ 9) พิธีถวายราชสุดดี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 และพิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ