ข่าวท่าอากาศยาน » ทชร. ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19

ทชร. ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19

1 กุมภาพันธ์ 2021
362   0

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดพนักงาน ลูกจ้าง และ Outsource ทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสต่างๆ เช่น ทำความสะอาดถาดรองกระเป๋าสัมภาระ, เช็ดทำความสะอาดเครื่อง X-Ray, Handscanner และบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกันทุกวัน พร้อมกำชับให้ผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติงานทำความสะอาด เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ และช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)