ข่าวทั่วไป » ทำบุญวันเกิดครบรอบ 82 ปี

ทำบุญวันเกิดครบรอบ 82 ปี

14 ตุลาคม 2020
171   0

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 82 ปี 14 ตุลาคม ได้รับความเมตตา จาก เจ้าคุณพระไพศาลประชาทร “วิ” พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส จัดทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ให้ พร้อมกันนั้นได้รับความกรุณาและน้ำใจจากมวลมิตร ที่เคารพนับถือ มาร่วมกันอวยพรให้ อย่างคับคั่ง ขอขอบพระคุณในน้ำใจที่ทุกท่านมีให้ มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง