เหนือสุดในสยาม » กรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ราชพัสดุแปลง ชร.1154 หลังที่ว่าการอำเภอแม่สาย

กรมธนารักษ์ ลงพื้นที่ราชพัสดุแปลง ชร.1154 หลังที่ว่าการอำเภอแม่สาย

12 ตุลาคม 2020
56   0

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย นายสมเกียรติ บุญทัน ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล ลงพื้นที่ราชพัสดุแปลง ชร.1154 หลังที่ว่าการอำเภอแม่สาย เนื้อที่ประมาณ 637 ไร่ ซึ่งมีราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบกิจการธุรกิจ ประมาณ 30 ปี โดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย ประมาณ 2,000 ครอบครัว


กรมธนารักษ์ ได้ขอพื้นที่คืนจากกรมการปกครอง มาบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนจังหวัดเชียงรายมีนายอำเภอแม่สาย นายประสงค์ หล้าอ่อน ให้การต้อนรับ และร่วมทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ ในเบื้องต้นมีราษฎรมายื่นขอเช่า จำนวน 1,305 ราย กรมธนารักษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจรังวัดเพื่อออกสัญญาเช่าตามประเภท คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือน ธันวาคม 2563 และสามารถแจกสัญญาเช่าให้กับราษฎร ประมาณต้นปี พ.ศ. 2564

กรมธนารักษ์ ได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังในการเร่งสัญญาเช่าให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้ถูกต้อง อย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ทำสัญญาเช่าไปแล้ว 30,000 กว่าราย และเป้าหมายปีงบประมาณ 2564 จำนวน 40,000 ราย คาดว่าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกของราษฎรทั่วประเทศ จะได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565