ข่าวเทศบาล » โครงการแก้มลิงหนองขี้บ้วน “ปล่อยปลา…ปลูกป่า” 

โครงการแก้มลิงหนองขี้บ้วน “ปล่อยปลา…ปลูกป่า” 

1 ตุลาคม 2020
58   0

“หนองขี้บ้วน” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ชุมชนหนองปึ๋ง ชุมชนธารน้ำกรณ์ และชุมชนรอยพระพุทธบาท เทศบาลนครเชียงราย ที่ช่วยกันดูแล และ อดีตพื้นที่ดังกล่าว จะมีตัวนากมาอาศัยอยู่ แต่ทว่าหนองดังกล่าว เกิดการตื้นเขิน น้ำไม่สามารถกักเก็บได้

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จึงได้ให้ทางเทศบาลนครเชียงรายได้ศึกษา วางแผน และพัฒนา ”หนองขี้บ้วน” ให้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่พื้นที่ ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เนื่องจากน้ำกรณ์ที่หล่อเลี้ยงในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในช่วงฤดูฝนส่งผลกระทบเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ และน้ำกรณ์ก็ได้ไหลเข้าไปยังหนองขี้บ้วนด้วย ดังนั้นจึงประจวบเหมาะกับการเร่งพัฒนา ในการแก้ไขปัญหาทุกระบบ ซึ่งน้ำที่กักเก็บ ”หนองขี้บ้วน” มีเนื้อที่ 7 ไร่ ในช่วงฤดูฝนหรือเป็นแก้มลิงของ สายน้ำกรณ์ และสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้น้ำอุปโภค และเพื่อทำการเกษตรได้

นายทวี ชุ่มจิต ตัวแทนชาวบ้านรอบหนองขี้บ้วน กล่าวขอบคุณ “33 ปีที่รอคอย ชุมชนขอขอบคุณท่านวันชัย จงสุทธานามณี และทีมงาน ตลอดคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายที่ได้พัฒนาหนองน้ำให้สำเร็จสวยงาม”

เมื่อการพัฒนาดำเนินการเสร็จสิ้น นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักเทศบาลนครเชียงราย และชาวบ้านชุมชนหนองปึ๋ง ชุมชนธารน้ำกรณ์ และชุมชนรอยพระพุทธบาท ร่วมทำกิจกรรม “ปล่อยปลา ปลูกป่า โครงการแก้มลิงหนองขี้บ้วน” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ หนองขี้บ้วน ชุมชนหนองปึ๋ง