ข่าวเทศบาล » อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

1 ตุลาคม 2020
63   0

นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นายประยูร  รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายและโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ในการจัดการศึกษา หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นและโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายให้แนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด