เหนือสุดในสยาม » อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมราชการ พร้อมให้กำลังใจฝ่ายปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมราชการ พร้อมให้กำลังใจฝ่ายปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย

1 ตุลาคม 2020
52   0

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมคณะผู้บริหารกรมการปกครอง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และฝ่ายปกครองทุกท่าน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ทั้งนี้ อธิบดีกรมการปกครอง เน้นย้ำเรื่องความสะอาดของสถานที่ให้บริการ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และที่สำคัญคือ “การบริการเหนือความคาดหมาย” พร้อมเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญกรมการปกครอง 10 Flagships For DOPA Excellence 2020 สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน ทำให้ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้นได้