ข่าวสังคม » ซ่อมฟรีอบรมฟรีวิทยาลัยเทคนิคเทิงร่วมกับตำบลต้าจัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนไทยแลนด์ 4.0

ซ่อมฟรีอบรมฟรีวิทยาลัยเทคนิคเทิงร่วมกับตำบลต้าจัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนไทยแลนด์ 4.0

1 ตุลาคม 2020
51   0

ว่าที่ร้อยตรีสมฤทธิ์ ใกล้ถิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเทิง นายภูริวัฒน์ จินะสี กำนันตำบลต้า จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนไทยแลนด์ 4.0บริเวณ หอประชุมหมู่ที่ 14 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมการให้บริการซ่อม เครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนและการสร้างอาชีพใหม่อบรมและต่อยอดให้กับประชาชน โดยการทำน้ำพริกกากหมู โดยมีผู้ที่สนใจนำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไปซ่อมและฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก